Brandveiligheid Noord - Brandveiligheid voorop.
|  Sitemap  |  Disclaimer  |  

Print deze pagina
Als er niet wordt verbouwd en er vindt wel een wijziging plaats in het feitelijk gebruik, bijvoorbeeld een woning wordt museum, dan is het niet altijd noodzakelijk om op grond van de Woningwet een bouwvergunning aan te vragen. Over wat wel of niet vereist is bestaat veel onduidelijkheid.

Insignia kan hierin helderheid verschaffen en met u het overleg met de gemeente voeren. Hierdoor kunnen onnodig hoge kosten worden voorkomen.

Vorige pagina