Brandveiligheid Noord - Brandveiligheid voorop.
|  Sitemap  |  Disclaimer  |  

Print deze pagina
Door de invoering van de WABO op 1 oktober 2010 werden veel ambtenaren als WABO-inspecteurs ingezet. Dit houdt in de praktijk in dat een milieu-inspecteur ook de brandveiligheid moet gaan controleren, terwijl dit nooit zijn vak was. Hierdoor ontstaat er een afvlakking van de kennis van de verschillende onderdelen. Men moet tenminste van alle onderdelen een beetje af weten.

Insignia kan de gemeente en brandweer ondersteunen en van de nodige adviezen voorzien. Van onze kennis kunnen de betreffende ambtenaren terloops gebruik maken en hun kennis vergroten tijdens het werk. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Onze ondersteuning en advies richt zich met name op:
  • Controle Gebruiksvergunningen en –meldingen
  • Ondersteuning bouwinspecties
  • Ondersteuning oplevering bouwwerken
  • Brandveiligheidscontroles evenementen
  • Adviezen bij feitelijke handhaving
  • Interpretatie en toepassing regelgeving