Brandveiligheid Noord - Brandveiligheid voorop.
|  Sitemap  |  Disclaimer  |  

Print deze pagina
Second opinion na handhaving
Veel bouwwerken beschikken over een gebruiksvergunning en daarom voert de gemeente en of brandweer met enige regelmaat brandveiligheidscontroles uit. In de praktijk wordt vaak de klacht gehoord dat er door verschillende mensen wordt gecontroleerd en dat die elk een eigen interpretatie hebben van de brandveiligheid. Dit leidt elk jaar weer tot aanpassingen en kosten, “alsof je ze het nooit naar de zin kunt maken”. Insignia ontvangt graag van u de controlebrief waarin de opmerkingen staan vermeld, om te controleren of de ambtenaar wel de juiste maatregelen eist. Dit kan u elke keer een hoop geld en frustraties besparen.

Bemiddelen bij interpretatieverschillen
Insignia kan voor u elke eis met betrekking tot brandveiligheid toetsen of deze wel op de juiste gronden zijn gesteld. Indien nodig gaan we samen met u in overleg met de gemeente om de gestelde eisen tegen het licht te houden. In dat geval kan Insignia de gemeente wijzen op haar misvattingen en van haar verlangen om de eisen te herzien. Deze manier van aanpak heeft zich diverse keren overduidelijk bewezen bij nieuwbouw, verbouw, bestaande bouw en bij gebruiksfunctie wijzigingen.