Brandveiligheid Noord - Brandveiligheid voorop.
|  Sitemap  |  Disclaimer  |  

Print deze pagina
Door de enorme bron van kennis wordt Insignia door rechtbanken verzocht om expertise beschikbaar te stellen in complexe rechtszaken, die zowel strafrechtelijk als ook privaat- of publiekrechterlijk van aard zijn. Daarnaast doen juristen en advocaten een beroep op Insignia om een duidelijke visie te geven op de interpretatie van wet en regelgeving, het brandveilig gebruik en de verantwoordelijkheden.

Ook gemeenten en brandweer kunnen een beroep op Insignia doen in kwesties die door de Commissie van Bezwaar en Beroep of door de Bestuursrechter worden behandeld. Dit is mogelijk doordat Insignia volledig onafhankelijk is en niet verbonden is aan (branche-)verenigingen of stichtingen. Insignia voert haar activiteiten volledig zelfstandig uit.