Brandveiligheid Noord - Brandveiligheid voorop.
|  Sitemap  |  Disclaimer  |  

Print deze pagina
Brandveiligheid wordt als onderdeel van bouwprojecten steeds complexer. Enerzijds door de ingewikkelde en steeds veranderende regelgeving en anderzijds door de verantwoordelijkheid die de eigenaar en gebruiker hebben op grond van de zorgplicht in de huidige Woningwet.
 
Intermediair.
Door een jarenlange adviesfunctie voor de ministeries van VROM, BZK en Vereniging Stadswerk vanuit het Landelijk Netwerk brandveiligheid (LNB/NVBR) cluster Bouw, kent Insignia als geen ander de achtergronden van alle wetten en regels op brandveiligheidsgebied. Er bestaan vele interpretatieverschillen bij zowel de overheid (gemeente/ brandweer) als ook bij diverse adviesbureaus. Insignia schept duidelijkheid in de juridische- en technische mogelijkheden door overleg te voeren met zowel de bouwer als met de overheid. In sommige gevallen brengt Insignia de beide partijen samen voor overleg. Hierin komt de intermediaire functie van Insignia ruimschoots tot uitdrukking.
 
Onafhankelijkheid.
Insignia is geen lid van een branchevereniging of stichting. Hierdoor wordt de onafhankelijkheid benadrukt en bevestigt de objectiviteit, de integriteit en de glasheldere, open werkwijze. Insignia wil eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar handelen. We voelen ons daarom ook zeer verantwoordelijk voor het resultaat.
 
Eisen aan onze mensen.
Op elk gebied, juridisch, bouwkundig en installatietechnisch, willen we de beste mensen in huis hebben. Specialisten die het vak tot in alle facetten beheersen. Zij hebben een scherp oog voor nut en noodzaak en kunnen op locatie de adviezen motiveren. Dit scheelt aanzienlijk in tijd en kosten. 
 
Onze missie.
Het op de juiste manier en tegen de juiste kosten toepassen van de brandveiligheidsvoorschriften.